แบบบ้านชั้นเดียว | แปลนบ้านชั้นเดียว

ค้นหาแบบบ้านตามจำนวนชั้น และ ราคา

  • จำนวนชั้น*

  • ราคา*

  • พื้นที่ใช้สอย (ตัวเลือก)

แบบบ้านชั้นเดียว ราคาต่ำกว่า 5 แสน

แบบบ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 32 ตร.ม ราคาไม่เกิน1ล้าน (เพชรรัตน์)

แบบบ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 32 ตร.ม ราคาไม่เกิน 5 แสน (เพชรรัตน์)

แบบบ้าน 1 ชั้น : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย หน้ากว้าง 8.2 เมตร
เนื้อที่อย่างน้อย 25 ตร.วา

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ 480,000 บาท

แปลนบ้านชั้นเดียว ราคา 5 แสน – 1 ล้านบาท

แบบบ้านชั้นเดียว 1-กันเกรา ราคาไม่เกิน 5 แสน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 57 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 9 แสน (กันเกรา)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 57 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.7 เมตร , ลึก 10.9 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 855,000 บาท

แบบบ้าน 1 ชั้น กัลปพฤกษ์ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 60 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1 ล้าน (กัลปพฤกษ์)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8 เมตร , ลึก 15.4 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 900,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว กวักโพธิ์เงิน ราคาไม่เกิน 5 แสน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 56 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 9 แสน (กวักโพธิ์เงิน)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 56 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 9.5 เมตร , ลึก 13.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 840,000 บาท

แบบบ้าน 1 ชั้น กฤษณา ราคาไม่เกิน 5 แสน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 50 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 8 แสน (กฤษณา)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 50 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12 เมตร , ลึก 13 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 750,000 บาท

แบบบ้าน 1 ชั้น 1-กระดุมทอง ราคาไม่เกิน 5 แสน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 45 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 7 แสน (กระดุมทอง)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 45 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.2 เมตร , ลึก 7.6 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 675,000 บาท

แบบบ้านโยธา

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 44 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 7 แสน (กรมเขา)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 44 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.50 เมตร , ลึก 12.00 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 660,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว 1-กันเกรา ราคาไม่เกิน 5 แสน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 57 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1 ล้าน (กันเกรา)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 57 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.7 เมตร , ลึก 10.9 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 855,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ราคา 1 ล้าน – 1.5 ล้าน บาท

แบบบ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 85 ตร.ม ราคาไม่เกินล้าน5

แบบบ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 85 ตร.ม ราคาไม่เกินล้าน5 (เพชรมณี)

แบบบ้าน 1 ชั้น : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 85 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย หน้ากว้าง 14.2

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,275,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 100 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 8 แสน (จุฑามาศ)

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 100 ตร.ม. ราคา 1.5 ล้านบาท (จุฑามาศ)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.60 เมตร , ลึก 14.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,500,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว จันทร์ทอง ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 95 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1.425 ล้าน (จันทร์ทอง)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 95 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15 เมตร , ลึก 15 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,425,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว จันทนา ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 95 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน (จันทนา)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 95 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15 เมตร , ลึก 15 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,425,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว จงกลนี ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 92 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1.4 ล้าน (จงกลนี)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12 เมตร , ลึก 14 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,380,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว แคขาว ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 92 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1.4 ล้าน (แคขาว)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.7 เมตร , ลึก 16.95 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,380,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว คัณฑมาลา ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 90 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1.4 ล้าน (คัณฑมาลา)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 7.5 เมตร , ลึก 23.10 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,350,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว คนทีสอ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 89 ตร.ม. ราคา 1.3 ล้าน (คนทีสอ)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 89 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.8 เมตร , ลึก 13 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,335,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 88 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 8 แสน (เขียวหมื่นปี)

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 88 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1.4 ล้าน (เขียวหมื่นปี)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.85 เมตร , ลึก 12.40 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,320,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ข้าหลวง ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 82.6 ตร.ม. ราคา 1.2 ล้าน (ข้าหลวง)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 82.6 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12 เมตร , ลึก 14.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,239,000 บาท

แปลนบ้านชั้นเดียว ราคา 1.5 ล้าน – 2 ล้านบาท

แบบบ้านชั้นเดียว ชำมะเลียง ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 125 ตร.ม. ราคา 1.87 ล้าน (ชำมะเลียง)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 125 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.1 เมตร , ลึก 22 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,875,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ชายผ้าสีดา ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 120 ตร.ม. ราคา 1.8 ล้าน (ชายผ้าสีดา)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12 เมตร , ลึก 18 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,800,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ชะมวง ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 120 ตร.ม. ราคา 1.80 ล้าน (ชะมวง)

บ้านชั้นเดียว : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.50 เมตร , ลึก 14.40 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,800,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ฉัตรมรกต ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 112 ตร.ม. ราคา 1.68 ล้าน (ฉัตรมรกต)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 112 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 19.30 เมตร , ลึก 12.65 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,680,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ราคา 2 ล้าน – 2.5 ล้าน บาท

รับสร้างบ้านชั้นเดียว ดินแดง ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 166 ตร.ม. ราคา 2.49 ล้าน (ดินแดง)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.5 เมตร , ลึก 19 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,490,000 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ดาหลา ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 159.3 ตร.ม. ราคา 2.39 ล้าน (ดาหลา)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 159.35 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.7 เมตร , ลึก 24.1 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,390,250 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ดาวลดา ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 147.5 ตร.ม. ราคา 2.21 ล้าน (ดาวลดา)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 147.5 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.6 เมตร , ลึก 21.0 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,212,500 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว ไชยมงคล ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 144 ตร.ม. ราคา 2.16 ล้าน (ไชยมงคล)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 144 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.5 เมตร , ลึก 18.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,160,000 บาท

แปลนบ้านชั้นเดียว ชุมแสง ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 142.8 ตร.ม. ราคา 2.14 ล้าน (ชุมแสง)

บ้านชั้นเดียว : 1 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 142.8 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.2 เมตร , ลึก 16.6 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,142,000 บาท

แปลนบ้านชั้นเดียว ราคา 3 ล้าน – 3.5 ล้านบาท

แบบบ้านชั้นเดียว ดุสิตา ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน

แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 205 ตร.ม. ราคา 3 ล้าน (ดุสิตา)

บ้านชั้นเดียว : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 205 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 20 เมตร , ลึก 19 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,075,000 บาท