รับเหมาระบบไฟฟ้า

SAIKOU CONSTRUCTION CO.,LTD.

ไลน์บริษัท saikou

เบอร์ติดต่อบริษัท saikou

1 รับเหมาระบบไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้า

การวางแผนวางระบบไฟภายในบ้าน นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรวางแผนและออกแบบการวางระบบอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรวางแผนวางโครงการให้เหมาะกับการเดินสายไฟแบบลอยหรือแบบฝัง ,การวางตำแหน่งของระบบไฟต่าง ๆ ตลอดจนการเดินสายไฟเตรียมไว้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ ยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบไฟฟ้า

2 เดินสายไฟ

เตรียมพร้อมก่อนการวางระบบไฟ

เมื่อเราวางแผนการวางแผนและออกแบบผังสำหรับวางระบบไฟแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีอายุใช้งานยามนาน สำคัญที่สุดคือ คุณภาพของวัสดุ-อุปกรณ์ที่นำมาใช้นั้น ควรต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

3 วางระบบไฟฟ้า

ดำเนินการวางระบบไฟฟ้า

หลังจากที่เราวางแผนผังและจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ทางทีมช่างก็จะเข้ามาเริ่มดำเนินงานวางแผนผังตามที่เราได้วางแผนไว้ตั้งแต่ต้น หากเป็นไปได้ก่อนขั้นตอนของการเดินสายไฟเจ้าของบ้านควรจะมีการทดลอง หาตำแหน่งใน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งตำแหน่ง ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อย่างคร่าวๆ เพื่อจะได้ระบุตำแหน่งในการติด ตั้งปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเหมาะสมและไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือตกหล่น

ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า SAIKOU CONSTRUCTION

รับวางระบบไฟฟ้าคุณภาพ – การวางระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง บริษัท ไซโค คอนสตรัคชั่น ของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และปริการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั้งเสร็จงาน ให้ออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานมากที่สุด เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดและความปลอดภัยของคุณและคนในครอบครัว

ดูแลลูกค้าด้วยใจ – เราดูแลลูกค้าด้วยใจเหมือนคุณเป็นครอบครัวของเรา ที่เรามีทีมงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปีคอยให้บริการคุณอย่างดีที่สุด คอยให้คำแนะนำ คำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของคุณเป็นหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จงาน คอยประสานงานก่อสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่องสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมากที่สุด

ประสบการณ์กว่า 10 ปี – บริษัท ไซโค คอนสตัคชั่น มีประสบการณ์ในการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของคุณจะออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่คุณต้องการ

วางระบบไฟฟ้าระดับคุณภาพ – การวางระบบไฟฟ้าเป็นระบบสำคัญและต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง โดยจะต้องไม่มีส่วนที่มีความผิดพลาดแต่อย่างใดเพราะถ้าหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรคงจะได้รับความสูญเสียไม่น้อย เพราะฉะนั้นเราจึงใส่ใจเพื่อให้งานทุกชิ้นออกมามีคุณภาพ และปลอดภัยที่สุด

รับเหมาระบบไฟฟ้า Saikou Construction

ผลงานก่อสร้างบางส่วน

e l e c t r i c a l • s y s t e m

e l e c t r i c a l • s y s t e m

ไลน์บริษัท saikou

เบอร์ติดต่อบริษัท saikou