โรงงานผลิตอาหารและสำนักงานบริษัท F&B · Saikou Construction Co.,Ltd.

โรงงานผลิตอาหารและสำนักงานบริษัท F&B