รับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด

SAIKOU CONSTRUCTION CO.,LTD.

ไลน์บริษัท saikou

เบอร์ติดต่อบริษัท saikou

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

ให้บริการด้านการสร้างทุกรูปแบบ

บริษัท ไซโค คอนสตรัคชั่น จำกัด มีทีมผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร และบุคลากรด้านการก่อสร้างผู้ชำนาญ การทุกตำแหน่งที่มากประสบการณ์ คอยให้บริการและให้คำปรึกษาแบบครบวงจรในด้านการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  ให้ออกมามีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยทุกขั้นตอนการก่อสร้างเราใส่ใจและให้ความสำคัญ ผสานกับประสบการณ์ที่ไม่อาจค้นหา จากตำราเล่มใดๆ แต่ได้จากการทำงานร่วมกับลูกค้านับพันโครงการมาตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี

รับสร้างโรงงาน

เสร็จงานตรงเวลา สัญญาชัดเจน

บริษัทของเราคำนึงถึงลูกค้าเสมอ โดยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการออกแบบ และรับเหมาก่อร้างทั่วไปทั่วประเทศโดยให้คำปรึกษาเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้าง,การออกแบบ,และการดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งเสร็จโครงการ  ซึ่งตลอดระยะเวลานั้นเราทำงานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ เน้นความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบงานให้เสร็จตรงตามเวลา  และรักษามาตรฐานการให้บริการของเราจนทำให้ลูกค้าไว้วางใจมามากกว่า 10 ปี

ืที่ปรึกษารับเหมาก่อสร้างโรงงาน

งานก่อสร้างคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

ตลอดระยะเวลาที่เราก็ตั้งบริษัทมาเราได้เน้นย้ำกับทีมงานของเราเสมอว่าโครงการทุกโครงการของเราจะต้องมีคุณภาพถูกต้องตามตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ โดยทางเรามีบริการประเมินราคาก่อสร้างทุกรูปแบบ ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งการประเมินราคานั้นเราสัญญาว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณให้ออกมาน้อยที่สุดแต่ได้คุณภาพที่ดีที่สุด  ให้คุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่าย และสมกับที่คุณไว้วางใจใช้บริการของเราอย่างแน่นอน

หาผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ ไว้ใจเรา SAIKOU

บริษัท  SAIKOU CONSTRUCTION พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและรูปแบบอาคาร หรือการประเมินราคาเบื้องต้น รวมไปถึงระยะเวลาการก่อสร้างให้ออกมาครอบคลุมและตรงมากที่สุดก่อนคุณตัดสินใจ โดยขั้นตอนนี้ทางบริษัทจะไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อลูกค้าตัดสินใจใช้บริการของเราและตกลงทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทก็จะเริ่มทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและเริ่มออกแบบโครงการของคุณหรือแก้ไขจากแบบที่ลูกค้าต้องการให้ออกมาดีที่สุดและตรงใจลูกมากที่สุด นอกจากนี้เรายังทำการหาข้อมูลเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการของคุณออกมาถูกต้องไม่มีปัญหาติดขัดและดำเนินการได้อย่างราบรื่น

หลังจากที่แบบร่างของเราเสร็จแล้วก็จะทำการนำเสนอแบบร่างขั้นต้นและรายการวัสดุก่อสร้างให้กับลูกค้า เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขแบบต่อไป ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจ เพื่อให้ได้โครงการที่ลงตัวตัวตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าสำหรับการเขียนแบบอย่างระเอียดในขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่ได้แบบที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว ทางบริษัทจะทำการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับทางราชการ รวมถึงการขอน้ำประปา ไฟฟ้า เลขที่บ้าน แล้วเริ่มทำการก่อสร้างโดยทีมงานทีมีประสบการณ์  ซึ่งตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างนี้ทางบริษัทจะส่งผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรไปควบคุมงานอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเพื่อให้งานออกมีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เสร็จตรงตามกำหนดงาน

หลังจากที่เราดำเนินจากที่การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราก็จะทำการตรวจเช็คคุณภาพของงาน และเก็บงานให้เรียบร้อยอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าก่อนจะส่งมอบงานให้ลูกค้า โครงการจะต้องเรียบร้อยได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างแท้จริง และเมื่อโครงการออกมาเป็นที่พอใจของลูกค่าแล้วเราก็จะส่งมอบงานที่สมบูรณ์ รวมไปถึงให้คำปรึกษาต่าง ๆ ถึงแม้จะเสร็จโครงการแล้วอีกด้วย

รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง หาผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ต้องบริษัท Saikou Construction เท่านั้น

ผลงานรับเหมาก่อสร้างบางส่วน

C O N T R A C T O R

C O N T R A C T O R

ไลน์บริษัท saikou

เบอร์ติดต่อบริษัท saikou

จังหวัดที่เรารับโปรเจคก่อสร้าง

s a i k o u . c o n s t r u c t i o n