แบบบ้านสองชั้น ราคาถูก สวยๆ | FREE | แบบบ้าน 2 ชั้น ราคาประหยัด

แบบบ้านสองชั้น | แปลนบ้าน 2 ชั้น

SEARCH แบบบ้านตามจำนวนชั้น และ ราคา

  • จำนวนชั้น*

  • ราคา*

  • พื้นที่ใช้สอย (ตัวเลือก)

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น ราคา 1 ล้าน-1.5 ล้าน

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 1.5 ล้าน-2 ล้านบาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 2 ล้าน-2.5 ล้าน

แปลนบ้าน 2 ชั้น ราคา 2.5 ล้าน-3 ล้านบาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 3 ล้าน – 3.5 ล้าน

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 3.5 ล้าน – 4 ล้าน