แบบบ้านสองชั้น | แปลนบ้าน 2 ชั้น

SEARCH แบบบ้านตามจำนวนชั้น และ ราคา

  • จำนวนชั้น*

  • ราคา*

  • พื้นที่ใช้สอย (ตัวเลือก)

แบบบ้านสองชั้น ราคา 1 ล้าน-1.5 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 98 ตร.ม ราคา 1.4ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 98 ตร.ม ราคา 1.4 ล้าน (เพชรพวงทอง)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 41 ตร.วา

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,47,000 บาท

แบบบ้าน2ชั้น ทองอุไร ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 98 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน (ทองอุไร)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11 เมตร , ลึก 11.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,470,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 90 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1 ล้าน (ทองพันช่าง)

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 90 ตร.ม. ราคา 1.35 ล้าน (ทองพันช่าง)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10 เมตร , ลึก 12.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,350,000 บาท

แบบบ้าน2ชั้น ตะแบกใหญ่ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 72 ตร.ม. ราคา 1 ล้าน (ตะแบกใหญ่)

บ้านสองชั้น : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 72 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 9 เมตร , ลึก 12 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,080,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 1.5 ล้าน-2 ล้านบาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 133 ตร.ม ราคา 1.33ล้าน (พลอยไข่มุก)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 133 ตร.ม ราคา 1.99 ล้าน (พลอยไข่มุก)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 133 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 14 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,995,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,950,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 130 ตร.ม ราคา 1.95 ล้าน (กรรณิการ์)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,950,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 121.5 ตร.ม ราคา 1.21ล้าน (แสงดาว)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 121.5 ตร.ม ราคา 1.82 ล้าน (แสงดาว)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 121.5 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.2

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 13 ตร.วา

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,822,500 บาท

บ้าน 2 ชั้น : 4 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 130 ตร.ม. ราคา 1.95 ล้าน (บัวทอง)

บ้าน 2 ชั้น : 4 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10 เมตร , ลึก 14.75 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,950,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 125.5 ตร.ม. ราคา 1.06 ล้าน (นิมมานรดี)

แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 125.5 ตร.ม. ราคา 1.88 ล้าน (นิมมานรดี)

บ้าน 2 ชั้น : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 125.5 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 6.8 เมตร , ลึก 17.4 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,882,500 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 122 ตร.ม. ราคาล้านต้นๆ (ธนนไชย)

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 122 ตร.ม. ราคา 1.8 ล้าน (ธนนไชย)

บ้าน 2 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 122 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.5 เมตร , ลึก 11.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,830,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 1 ล้าน นิดๆ (เทียนทอง)

แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 120 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 2 ล้าน (เทียนทอง)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.5 เมตร , ลึก 15.1 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,800,000 บาท

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 118 ตร.ม. ราคา 1.77 ล้าน (เทพธาโร)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 118 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.5 เมตร , ลึก 12.2 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,770,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 116 ตร.ม. ราคา 9แสน8 (ทิวา)

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 116 ตร.ม. ราคา 1.7 ล้าน (ทิวา)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 116 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12เมตร , ลึก 15 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,740,000 บาท

2 ชั้น 2ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 112.5 ตร.ม. ราคา 1.68 (ทิพเกสร)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 112.5 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.50 เมตร , ลึก 18 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,687,500 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 110 ตร.ม. ราคาไม่เกิน 1 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 110 ตร.ม. ราคา 1.65 ล้าน (ทับทิม)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 110 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10 เมตร , ลึก 14 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,687,500 บาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 2 ล้าน-2.5 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 169 ตร.ม ราคา 1.69ล้าน (ครอบครัวไทยเป็นสุข 5)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 169 ตร.ม ราคา 2.53 ล้าน (ครอบครัวไทยเป็นสุข 5)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 169.09 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 85 ตารางวา

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 13 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,536,350 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 162 ตร.ม ราคา 1.62ล้าน (ออมเพชร)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 162 ตร.ม ราคา 2.43 ล้าน (ออมเพชร)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,430,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,475,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 165 ตร.ม ราคา 2.47 ล้าน (ยลดา)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,475,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 156 ตร.ม ราคา 1.56ล้าน (อรุณเบิกฟ้า)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 156 ตร.ม ราคา 2.34 ล้าน (อรุณเบิกฟ้า)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 156 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 18 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,340,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 142 ตร.ม ราคา 1.42ล้าน (กาณจนิกา)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 142 ตร.ม ราคา 2.13 ล้าน (กาณจนิกา)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 142 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 14 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,130,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 156 ตร.ม ราคา 1.56ล้าน (พุดพิชญา)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 156 ตร.ม ราคา 2.34 ล้าน (พุดพิชญา)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 156 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,340,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 153 ตร.ม ราคา 1.53ล้าน (สุพรรณิการ์)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 153 ตร.ม ราคา 2.29 ล้าน (สุพรรณิการ์)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 153 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 14.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,295,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 162 ตร.ม ราคา 1.62ล้าน (กฤษณา)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 162 ตร.ม ราคา 2.43 ล้าน (กฤษณา)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,430,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 153 ตร.ม ราคา 1.53ล้าน (เฟื่องฟ้า)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 153 ตร.ม ราคา 2.29ล้าน (เฟื่องฟ้า)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 153 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15.2 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,295,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 148 ตร.ม ราคา 1.48ล้าน (คทาเพชร)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 148 ตร.ม ราคา 2.22 ล้าน (คทาเพชร)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 148 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 13.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,220,000 บาท

แปลนบ้าน 2 ชั้น ราคา 2.5 ล้าน-3 ล้านบาท

บ้านสองชั้น : 4 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 179.35 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 75 ตารางวา

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 12 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,690,250 บาท

แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 179 ตร.ม ราคา 2.69 ล้าน (ครอบครัวไทยเป็นสุข 4)

บ้านสองชั้น : 4 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 179.35 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 75 ตารางวา

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 12 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,690,250 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 190 ตร.ม ราคา 1.90ล้าน (ช้อนทอง)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 190 ตร.ม ราคา 2.85 ล้าน (ช้อนทอง)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 190 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 14 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,850,000 บาท บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 170 ตร.ม ราคา 1.70ล้าน (พลูทอง)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 170 ตร.ม ราคา 2.55 ล้าน (พลูทอง)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,550,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 192 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,880,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 192 ตร.ม ราคา 2.88 ล้าน (ออมเงิน)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 192 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,880,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 194 ตร.ม ราคา 1.94ล้าน (ราชาวดี)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 194 ตร.ม ราคา 2.91 ล้าน (ราชาวดี)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 194 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,910,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 195 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,925,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 195 ตร.ม ราคา 2.92 ล้าน (สนฉัตร)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 195 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,925,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 179 ตร.ม ราคา 1.79ล้าน (จามจุรี)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 179 ตร.ม ราคา 2.68 ล้าน (จามจุรี)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 179 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,685,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 179 ตร.ม ราคา 1.79ล้าน (มณีรัตนา)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 179 ตร.ม ราคา 2.68 ล้าน (มณีรัตนา)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 179 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,685,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 175 ตร.ม ราคา 1.75ล้าน (จันทร์กระจ่างฟ้า)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 175 ตร.ม ราคา 2.62 ล้าน (จันทร์กระจ่างฟ้า)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 175 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,625,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม ราคา 1.99ล้าน (สร้อยฟ้า)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม ราคา 2.98 ล้าน (สร้อยฟ้า)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 199 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,985,000 บาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 3 ล้าน – 3.5 ล้าน

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 230.75 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 100 ตารางวา

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,461,250 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 230 ตร.ม ราคา 3.46 ล้าน (ครอบครัวไทยเป็นสุข 6)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 230.75 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 100 ตารางวา

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,461,250 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 222 ตร.ม ราคา 2.22ล้าน (สร้อยแสงจันทร์)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 222 ตร.ม ราคา 3.33 ล้าน (สร้อยแสงจันทร์)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 222 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,330,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 215 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,225,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 215 ตร.ม ราคา 3.22 ล้าน (แก้วเจ้าจอม)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 215 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,225,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 218 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,270,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 218 ตร.ม ราคา 3.27 ล้าน (แคทลียา)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 218 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,270,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 223 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,345,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 223 ตร.ม ราคา 3.34 ล้าน (คทาทอง)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 223 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,345,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 220 ตร.ม ราคา 2.20ล้าน (คทาเงิน)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 220 ตร.ม ราคา 3.30ล้าน (คทาเงิน)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 220 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 19

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 21 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,300,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 211.24 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,165,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 211 ตร.ม ราคา 3.16 ล้าน (สราญจิต 2)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 211.24 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 15 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,165,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 225 ตร.ม ราคา 1.91 ล้าน (สอยดาว)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 225 ตร.ม ราคา 3.37 ล้าน (สอยดาว)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.9 เมตร , ลึก 18 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,375,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 217 ตร.ม ราคา 1.84 ล้าน (สรัสจันทร)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 217 ตร.ม ราคา 3.25 ล้าน (สรัสจันทร)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 217 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.4 เมตร , ลึก 16.1 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,255,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 215 ตร.ม ราคา 1.82 ล้าน (สร้อยสยาม)

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 215 ตร.ม ราคา 3.22 ล้าน (สร้อยสยาม)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 215 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.9 เมตร , ลึก 15.4 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,225,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 208 ตร.ม ราคา 1.76 ล้าน (สร้อยทองทราย)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 208 ตร.ม ราคา 3.12 ล้าน (สร้อยทองทราย)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13 เมตร , ลึก 20.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,120,000 บาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 3.5 ล้าน – 4 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 243 ตร.ม ราคา 2.43ล้าน (ไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้)

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 243 ตร.ม ราคา 3.64ล้าน (ไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 243.3 ตารางเมตร

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 80 ตร.วา

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,649,500 บาท

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 242 ตารางเมตร

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 75 ตร.วา

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,630,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 242 ตร.ม ราคา 3.63 ล้าน (ไทยอนุรักษ์ไทยภาคอีสาน)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 242 ตารางเมตร

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 75 ตร.วา

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,630,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 240.44 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 90 ตารางวา

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 14 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,606,600 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 240 ตร.ม ราคา 3.6 ล้าน (ครอบครัวไทยเป็นสุข 7)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 240.44 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 90 ตารางวา

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 14 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,606,600 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 249 ตร.ม ราคา 2.49ล้าน (บุหรง)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 249 ตร.ม ราคา 3.73 ล้าน (บุหรง)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 249 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 18 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,735,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม ราคา 2.45ล้าน (สะบันงา)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม ราคา 3.67 ล้าน (สะบันงา)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 245 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 18 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,675,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 2.51 ล้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 264 ตร.ม (ชมพูพันธุ์ทิพย์)

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 3.96 ล้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 264 ตร.ม (ชมพูพันธุ์ทิพย์)

แบบบ้าน 2 ชั้น : 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 264 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17 เมตร , ลึก 20 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,960,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น : 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 251 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16 เมตร , ลึก 19 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,765,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 3.76 ล้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 251 ตร.ม (ออมทอง)

แบบบ้าน 2 ชั้น : 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 251 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16 เมตร , ลึก 19 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,765,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 235 ตร.ม ราคา 2.35ล้าน (ลีลาวดี)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 235 ตร.ม ราคา 3.52 ล้าน (ลีลาวดี)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 235 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 18 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,525,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 235 ตร.ม ราคา 2.35ล้าน (ชมพูนุช)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 235 ตร.ม ราคา 3.52 ล้าน (ชมพูนุช)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 235 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,525,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 248 ตร.ม ราคา 2.48ล้าน (พญาสัตบรรณ)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 248 ตร.ม ราคา 3.72 ล้าน (พญาสัตบรรณ)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 248.83 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 21 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,720,000 บาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 4 ล้าน – 4.5 ล้าน

แบบบ้าน 2 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 292 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14 เมตร , ลึก 27 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,380,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 4.38 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 292 ตร.ม (การเวก)

แบบบ้าน 2 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 292 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14 เมตร , ลึก 27 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,380,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 293 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 24 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,395,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 293 ตร.ม ราคา 4.39 ล้าน (มงกุฎเพชร)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 293 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15.5

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 24 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,395,000 บาท

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 273.6 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 19.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,104,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 273 ตร.ม ราคา 4.1 ล้าน (ชวนชม)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 273.6 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 19.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,104,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 271 ตร.ม ราคา 2.71ล้าน (นวสถาน 2)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 271 ตร.ม ราคา 4 ล้าน (นวสถาน 2)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 271.66 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 16.5 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,065,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 281 ตร.ม ราคา 2.81ล้าน (ภัทรวรรณ)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 281 ตร.ม ราคา 4.21 ล้าน (ภัทรวรรณ)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 281 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18.4

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 23.4 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,215,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 268 ตร.ม ราคา 2.2 ล้าน (สาธร)

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 268 ตร.ม ราคา 4 ล้าน (สาธร)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 268 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.5 เมตร , ลึก 20.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,020,000 บาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 4.5 ล้าน – 5 ล้าน

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 332.88 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 21 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,993,200 บาท

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 332 ตร.ม ราคา 4.9 ล้าน (ไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 332.88 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 21 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,993,200 บาท

แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 301 ตร.ม ราคา 3.01ล้าน (ภูมิฐาน 5)

แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 301 ตร.ม ราคา 4.5 ล้าน (ภูมิฐาน 5)

บ้านสองชั้น : 4 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 301.2 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.1

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 19.7 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,515,000 บาท

บ้านสองชั้น : 4 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 304.4 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.6

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,566,000 บาท

แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 304 ตร.ม ราคา 4.5 ล้าน (ภูมิฐาน 2)

บ้านสองชั้น : 4 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 304.4 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.6

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 17 ตร.เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,566,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 315 ตร.ม ราคา 2.6 ล้าน (สาละลังกา)

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 315 ตร.ม ราคา 4.7 ล้าน (สาละลังกา)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 315 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.05 เมตร , ลึก 20.95 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,725,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 302 ตร.ม ราคา 2.5 ล้าน (สายวิสูตร)

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 302 ตร.ม ราคา 4.53 ล้าน (สายวิสูตร)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 302 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.1 เมตร , ลึก 18 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,530,000 บาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 5 ล้าน – 5.5 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 338 ตร.ม ราคา 3.38ล้าน (ไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง)

แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 338 ตร.ม ราคา 5 ล้าน (ไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง)

บ้านสองชั้น : 2 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 338.37 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18 เมตร

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 100 ตร.วา

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 5,075,550 บาท

แปลนบ้านสองชั้น ราคา 5.5 ล้าน – 6 ล้าน

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 382 ตร.ม ราคา 3.82ล้าน (ครอบครัวไทยเป็นสุข 8)

แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 382 ตร.ม ราคา 5.74 ล้าน (ครอบครัวไทยเป็นสุข 8)

บ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน , 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 382.95 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 20 เมตร

เนื้อที่ดินอย่างน้อย 135 ตารางวา

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 5,744,250 บาท บาท