แบบบ้าน 3 ชั้น | แแบบบ้าน 3 ชั้น

SEARCH แบบบ้านตามจำนวนชั้น และ ราคา

  • จำนวนชั้น*

  • ราคา*

  • พื้นที่ใช้สอย (ตัวเลือก)

แปลนบ้าน 3 ชั้น ราคา 1.5 ล้าน-2 ล้าน

แปลนบ้าน 3 ชั้น ราคา 1 ล้านต้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 120 ตร.ม (สิงหะโมรา)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 1.8 ล้าน 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 120 ตร.ม (สิงหะโมรา)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 4 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10 เมตร , ลึก 13 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,800,000 บาท

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคาไม่เกิน 1 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 108.7 ตร.ม (สิงขรา)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคาไม่เกิน 2 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 108.7 ตร.ม (สิงขรา)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 108.7 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8 เมตร , ลึก 18 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 1,630,500 บาท

แปลนบ้านสามชั้น ราคา 2 ล้าน-2.5 ล้าน

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 1.2 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 147 ตร.ม (สิรินธรวลี)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 2.2 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 147 ตร.ม (สิรินธรวลี)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 147 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10 เมตร , ลึก 12 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,205,000 บาท

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 2.5 ล้าน-3 ล้าน

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 1.57 ล้าน 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 185 ตร.ม (เสลา)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 2.77 ล้าน 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 185 ตร.ม (เสลา)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 5 ห้องนอน , 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 185 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10 เมตร , ลึก 14 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,775,000 บาท

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 1.5 ล้าน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 180 ตร.ม (สุคนธรส)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 2.7 ล้าน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 180 ตร.ม (สุคนธรส)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 4 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13 เมตร , ลึก 12.60 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,700,000 บาท

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 1.49 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 176 ตร.ม (สีรามัน)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 2.64 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 176 ตร.ม (สีรามัน)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 176 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.65 เมตร , ลึก 11.70 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 2,640,000 บาท

แปลนบ้านสามชั้น ราคา 3 ล้าน-3.5 ล้าน

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 1.8 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 213 ตร.ม (หยดน้ำค้าง)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 3.19 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 213 ตร.ม (หยาดน้ำค้าง)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 213 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 9.4 เมตร , ลึก 14.6 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,195,000 บาท

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 1.76 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 208 ตร.ม (แสมสาร)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 3.12 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 208 ตร.ม (แสมสาร)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.6 เมตร , ลึก 15.3 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,120,000 บาท

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 3.5 ล้าน-4 ล้าน

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 2.1 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 256 ตร.ม (หิรัญญิการ์)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 3.84 ล้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 256 ตร.ม (หิรัญญิการ์)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 256 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11 เมตร , ลึก 15.5 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,840,000 บาท

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 2 ล้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 237 ตร.ม (หางนกยูง)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคา 3.55 ล้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 237 ตร.ม (หางนกยูง)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 237 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10 เมตร , ลึก 15 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 3,555,000 บาท

แปลนบ้านสามชั้น ราคา 4.5 ล้าน-5 ล้าน

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคาไม่เกิน 3 ล้าน 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 320 ตร.ม (หีบไม้งาม)

แบบบ้าน 3 ชั้น ราคาไม่เกิน 5 ล้าน 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ 320 ตร.ม (หีบไม้งาม)

แบบบ้าน 3 ชั้น : 6 ห้องนอน , 8 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 320 ตารางเมตร

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11 เมตร , ลึก 21 เมตร

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ : 4,800,000 บาท