รับเดินสายแลน วางระบบ Network

SAIKOU CONSTRUCTION CO.,LTD.

ไลน์บริษัท saikou

เบอร์ติดต่อบริษัท saikou

เตรียมวางแผนการวางระบบ 1

วางแผนการเดินระบบเน็ตเวิร์ค

การวางระบบเน็ตเวิร์ดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับองค์กรหรือเพื่อการทำธุรกิจ ซึ่งอย่างแรกเลยก่อนที่คุณจะเริ่มติดตั้ง คุณจะต้องตัดสินใจเลือกชนิดของเครือข่ายที่จะ ติดตั้งอินเตอร์เน็ต เช่นระบบแบบสาย LAN , WAN, MAN เป็นต้น ขั้นตอนนี้คุณอาจจะปรึกษากับทางทีมผู้ออกแบบเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ ซึ่งทางผู้ออกแบบจำเป็นต้องรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ลักษณะโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ ลักษณะการทำงาน เป็นต้น เพื่อเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้งานและทำการออกแบบต่อไป

รับเดินสายแลน 2

เตรียมพร้อมเดินระบบเน็ตเวิร์ค

เมื่อคุณปรึกษากับทางช่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการค้นหาฮาร์ดแวร์และสายเคเบิล สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งอินเตอร์เน็ต และข้อกำหนดฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่ายแต่ละชนิด โดยคุณสามรถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการติดตั้งเดินระบบเน็ตเวิร์คตามที่ทางทีมแนะนำได้ โดยควรเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์และสายเคเบิลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ครือข่ายเชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง

ดำเนินการวางระบบเน็ตเวิร์ค 3

ดำเนินการวางระบบเน็ตเวิร์ค

ในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายอาจมอบหมายให้ช่างผู้ชำนาญการ ทำการ ติดตั้งได้หรือมอบหมายให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเขามาดำเนินการ โดยจะต้องเขาควบคุม ตรวจสอบให้การติดตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้งานได้อย่างดีตามที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมช่างและผู้ออกแบบจะทำการเช็คระบบเพื่อส่งมอบงานให้คุณตามกำหนดที่นัดหมายไว้

ระบบเน็ตเวิร์ค |
เดินสายแลน ครบวงจร

รับวางระบบเน็ตเวิร์คระดับคุณภาพ เราเชื่อว่าการวางระบบเน็ตเวิร์คนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาต่อผู้ใช้ เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดหรือระบบขัดข้องแล้วอาจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้ได้โดยเฉพาะในระดับองค์กรที่ต้องใช้ระบบเน็ตเวิร์คที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นเราจึงใส่ใจในรายระเอียดและระมัดระวังในการวางระบบอย่างมากที่สุดเพื่อให้ได้ระบบเน็ตเวิร์คระดับคุณภาพ

ใส่ใจรายละเอียด – เราต้องการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีสุด เราจึงดำเนินงานตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักดูแลคุณอย่างดีที่สุดเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา และดูแลและให้บริการคุณตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ เพื่อให้คุณได้งานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน

ประสบการณ์กว่า 10 ปี – จากประสบการณ์ในการก่อสร้างและวางระบบเน็ตเวิร์คให้กับบริษัทที่เรารับเหมาก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี บริษัท ไซโค คอนสตัคชั่น ได้รวบรวมทีมงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปีทำคุณมั่นใจได้ว่าการต่อเติมโครงการของคุณจะออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่คุณต้องการ

งานวางระบบเน็ตเวิร์คมีคุณภาพได้มาตรฐาน – การวางระบบเน็ตเวิร์คนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง จะต้องวางแผนอย่างระมัดระวังให้ได้มาตรฐานเพื่อการใช้งานในระยะยาว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นโครงการทุกชิ้นของเราจึงมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยตามที่ลูกค้าคาดหวัง

รับเดินสายแลน และ วางระบบ Network ครบวงจร

ผลงานก่อสร้างบางส่วน

l a n • n e t w o r k

l a n • n e t w o r k

ไลน์บริษัท saikou

เบอร์ติดต่อบริษัท saikou