รับสร้างโรงงานชาเย็นอัมพวา · Saikou Construction Co.,Ltd.

รับสร้างโรงงานชาเย็นอัมพวา