รับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตกุ้งเเห้ง จ.สมุทรสาคร · Saikou Construction Co.,Ltd.

รับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตกุ้งเเห้ง จ.สมุทรสาคร